جاذب ها

کلیه جاذب های صنعتی کاربردی در صنعت نفت و گاز و آب با کیفیت های بسیار بالا قابل تامین می باشد.

لیست جاذب های قابل تامین به ترتیب زیر می باشد:

  • انواع رزین های کاتیونی و آنیونی مصرفی در صنعت آب
  • انواع با کیفیتی از خاک کلی (CLAY) برای جذب رنگ، ترکیبات الفینی و رطوبت
  • انواع کربن فعال با پایه های متنوعی مثل پایه نارگیل، پایه ذغالی و یا پایه پوست میوه
  • انواع سیلیکاژل های جاذب رطوبت اعم از معمولی یا با شاخص رنگی جهت مصرف در رطوبت گیرهای صنعتی
  • جاذب هایی با پایه آلومینا با خلوص بالا به شکل های کروی و استوانه ای
  • انواع بسته های نگهدارنده در سایزهای مختلف شامل 

1. سرامیک بال

2. آلومینا بال

3. غربال سرامیکی

  • انواع مولکولارسیو های 3A، 4A، 5A، 13X
  • انواع جاذب های کاربردی جهت پارکسازی های محیط زیستی (به صورت لینک می باشد)
  • تولید ذغال آنتراسیت در سایزبندیهای مختلف جهت مصرف در صنایع فولاد و آب

absorbenrs2absorbenrs


چاپ   ایمیل