معیارها و ویژگی‌های فنی فهرست حداقل رتبه برچسب انرژی

معیارها و ویژگی‌های فنی فهرست حداقل رتبه برچسب انرژی

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، مطابق ماده (۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین‌آلات انرژی‌بر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی و همچنین استاندارد کیفیت انواع سوخت‌های مصرفی و برق به ترتیبی که تولیدکنندگان و واردکنندگان موارد مذکور، ملزم به رعایت آن هستند از سوی کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت‌خانه‌های نفت، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های ذی ربط تدوین می‌شود و به‌ تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در این باره وزارت نفت به‌منظور اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، متن پیشنهادی معیارها و مشخصات فنی فهرست حداقل رتبه برچسب انرژی تجهیزات هیدروکربوری بخش ساختمان، مشمول آیین‌نامه اجرایی فوق را که از سوی کارگروه ماده (۱۱) قانون مورد اشاره تایید شده، به‌منظور سیر مراحل تصمیم‌گیری به هیئت دولت ارسال کرده است.

گفتنی است، مطابق این پیشنهاد، همه دستگاه‌های اجرایی، نهادها، موسسات، شرکت‌ها و واحدهای صنعتی دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی موظف‌ هستند تجهیزات مورد نیاز خود را با رعایت حداقل رتبه برچسب انرژی خریداری کنند.


چاپ   ایمیل